لوله‌های استیل

شما اینجا هستید: صفحه اصلی » محصولات استیل » لوله استیل

به منظور پرهیز از قیمت گذاری های غیر شفاف و مغایر با قیمت نهایی درج شده در فاکتور، و صداقت و شفافیت با شما مخاطبان گرامی، لطفا برای دریافت قیمت بر روی لینک قیمت هر محصول کلیک نمایید.

نام محصول

استاندارد

ضخامت

سایز

رده

قیمت

نام محصول

لوله استیل 304 رده 10 مشهد – ضخامت 2.11 و سایز 2.4

304

2.11

2.4

10

لوله استیل 304 رده 10 مشهد – ضخامت 2.11 و سایز 2.4

12 فروردین 1402

لوله استیل 304 – رده 10 سایز ۱/۲ و ضخامت ۲.۱۱

304

2.11

1.2

10

لوله استیل 304 – رده 10 سایز ۱/۲ و ضخامت ۲.۱۱

12 فروردین 1402

لوله استیل 304 – رده 10 سایز ۱/۲ و ضخامت 2.77

304

2.77

1.2

10

لوله استیل 304 – رده 10 سایز ۱/۲ و ضخامت 2.77

12 فروردین 1402

لوله استیل 304 رده 10 مشهد – ضخامت 2.77 و سایز 11.4

304

2.77

11.4

10

لوله استیل 304 رده 10 مشهد – ضخامت 2.77 و سایز 11.4

12 فروردین 1402

لوله استیل 304 رده 40 مشهد – ضخامت 2.77 و سایز 1.2

304

2.77

1.2

40

لوله استیل 304 رده 40 مشهد – ضخامت 2.77 و سایز 1.2

12 فروردین 1402

لوله استیل 304 رده 10 مشهد – ضخامت 3.04 و سایز 6

304

3.04

6

10

لوله استیل 304 رده 10 مشهد – ضخامت 3.04 و سایز 6

12 فروردین 1402